Provádíme veškeré práce na elektrických zařízeních bytové i prumyslové výstavby, montáž, opravy a revize veřejného osvětlení, přípojek a elektrických vrat, rádi zbouráme na co ukážete, vykopeme také vše dle vašich predstav, odvezeme cokoliv kamkoliv, s železem si tykáme obdobně jako s prací na jeřábu a na montážní plošině.  Prostě stačí jen zavolat k nám na tel: 327 314 157, mob: 607 574 977 nebo, 724 059 449 a sdělit nám svá přání.
Adresa sídla a hlavní provozovny

          Masarykova 127
          28601 Čáslav


         Tel:     327 314 157
         Mobil: 607 574 977
                     724 059 449
         Fax:    327 315 084
Hlavní strana        Naše pobočka       Služby ČEZ       Přehled činností          Kontakt        Fotogalerie      Politika IS

Politika kvality a životního prostředí

Tomáš Havlíček je firma, jejíž činností jsou :
montáž, opravy,údržba a revize elektrických zařízení a hromosvodů,zemní práce a autodoprava.

Firma působí od roku 1991 v oblasti elektromontážních prácí v bytové i průmyslové výstavbě.Provádí výstavbu, opravy a údržbu veřejného osvětlení,hromosvodů, inženýrských sítí nízkého a vysokého napětí včetně všech revizí. Dále se zabýváme zemními pracemi a autodopravou.

Vedení společnosti Tomáš Havlíček se dohodlo na následující politice kvality a životního prostředí:
  • neustále zlepšovat systém managementu jakosti a životního prostředí v souladu s normami ISO 9001 a  ISO 14001a OHSAS 18001
  • zajišťovat stálé zlepšování a inovace služeb, poskytovaných zákazníkům,
  • v návaznosti na výše uvedené normy zajišťovat způsobilost pracovníků pro poskytování služeb na vyšší úrovni než jaké dosahuje       konkurence,
  • reagovat na veškeré podněty spolupracovníků, rychle ověřovat navržená řešení a zavádět je do praxe,
  • plnit povinnosti platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti kvality a ochrany životního prostředí
  • zlepšovat podmínky při pracovních procesech a preventivními opatřeními pečovat o ochranu životního prostředí  a snižování negativních       dopadů činností firmy na životní prostředí

Hlavní zásady politiky IS rozpracuje vedení firmy do konkrétních cílů s určením odpovědností a termínů. Vedení firmy Tomáš Havlíček očekává od všech pracovníků loajalitu, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s přijatou politikou  a cíli IS a rovněž vyzývá všechny pracovníky, aby trvale podávali náměty, vedoucí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Tyto připomínky mohou významně přispět k rozvoji firmy a tím zpětně také ke zlepšení podmínek práce každého pracovníka.

V Čáslavi dne 4.1.2012                                                 Tomáš Havlíček
                                                                                  majitel

Tomáš Havlíček
elektromontážní  a výkopové práce